۱۴۰۱ پنج شنبه ۷ مهر
جلسه هماهنگی با مصاحبه کنندگان آزمون شفاهی 1400

جلسه هماهنگی با مصاحبه کنندگان آزمون شفاهی متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری 1400 با حضور ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و اعضای محترم مصاحبه کننده در 11 رشته کارشناسی روز شنبه مورخ 1401/06/05 در سالن جلسات کانون برگزار گردید.

 

نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :